1964 yılından beri sizinle...

XENON LAMBALAR


Kuartz camından yapılmıĢ, çeĢitli boylardaki cam tüplere doldurulmuĢ xenon gazıyla 
çalıĢırlar. Yüksek voltajla çalıĢtıkları için özel bir akım düzenleyicisine gerek vardır. Parlak 
beyaz ıĢık verirler. Özel bir akım düzenleyiciye gerek duyduğu için pahalıdır. Ayrıca yanma 
sürecinde oluĢan sıcaklığı azaltmak için soğutucu vantilatörlere gerek vardır. 
Kuartz camından yapılmıĢ, çeĢitli boylardaki cam tüplere doldurulmuĢ xenon gazıyla 
çalıĢırlar. Yüksek voltajla çalıĢtıkları için özel bir akım düzenleyicisine gerek vardır. Parlak 
beyaz ıĢık verirler. Özel bir akım düzenleyiciye gerek duyduğu için pahalıdır. Ayrıca yanma 
sürecinde oluĢan sıcaklığı azaltmak için soğutucu vantilatörlere gerek vardır. 

xop-80-2.jpg  xpa50.jpg   xop7-xop15-xenon-strobe-lamp.jpg
  XOP 80                             X123


THS 1047 - 1000W

Kuartz camından yapılmış, çeşitli boylardaki cam tüplere doldurulmuş xenon gazıyla çalışırlar. Yüksek voltajla çalıştıkları için özel bir akım düzenleyicisine gerek vardır. Parlak beyaz ışık verirler.